Anunt

Pentru anul 2016-2017, durabilitatea proiectului s-a realizat prin:
- Mentinerea sitului
- Mentinerea angajatului
- Brosuri si DVD-uri pentru obiectivele : Lacul Codrilor Albastru, Capela Calimachi, Casa Memoriala Mihai Eminescu, Muzeul Mihai Eminescu, Workshop Arta Ceramicii, Casa Papadopol

Pentru anul 2017-2018, durabilitatea proiectului s-a realizat prin:
- Mentinerea sitului
- Mentinerea angajatului
- Brosuri si DVD-uri pentru obiectivele : Lacul Codrilor Albastru, Casa Memoriala Mihai Eminescu,

PE URMELE LUI EMINESCU

 

Asociaţia “Sf. Ioan Iacob” din judeţul Botoşani vă invită să păşiţi în lumea marelui poet al literaturii române Mihai Eminescu prin proiectul ”PE URMELE LUI EMINESCU”, COD SMIS 26850 finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, AXA PRIORITARĂ 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 5.3 – Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică, OPERAŢIUNEA – Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi a activităţilor de marketing specifice.

Acest proiect îşi propune dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin promovarea elementelor de artă populară, a monumentelor, muzeelor şi resurselor natural din comuna Mihai Eminescu în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică, prin :

  1. Stimularea turismului prin promovarea la nivel naţional a patrimoniului istoric, cultural şi natural din comuna Mihai Eminescu, în scopul creării unei imagini pozitive a României ca destinaţie turistică;
  2. Crearea unei baze de date cu informaţii referitoare la produsele turistice culturale şi naturale din zonă;
  3. Crearea de locuri de muncă permanente şi sezoniere prin creşterea numărului de turişti.

Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine de la reprezentantul legal al Asociatiei ”Sf. Ioan Iacob”, preşedinte Camelia Vieriu, la sediul Asociaţiei ”Sf. Ioan Iacob” sau la adresa de e-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

www.inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene si a Guvernului României.

Toate drepturile rezervate  © Asociaţia “Sf. Ioan Iacob” jud. Botoşani